BOKALCE

V PRIPRAVI

BOKALCE

BOKALCE

Preko severnega dela območja sta vzporedno s plastnicami terena speljani dovozni cesti, ob katerih so nanizane stanovanjske hiše. Gradbene parcele so velike od 600 m2 do 800 m2, v naselju je predvidenih 29 hiš. Med spodnjim in zgornjim sklopom hiš so parkovno urejeni vrtovi, ki se lahko odparcelirajo in kot zelena površina priključijo h gradbeni parceli stanovanjske hiše. Na podoben način se lahko na račun zelenega pasu tik pod gozdom povečujejo zunanje površine pri gradbenih parcelah v zgornjem nizu hiš. 

Hiše so umeščene na severni rob gradbene parcele, s čemer se poveča uporabna površina vrta. Sestavljene so iz dveh delov. Delno vkopani podstavek je raztegnjen ob severni stranici in ima prostore orientirane na jug. Na nevkopanih delih severnih fasad so le svetlobne odprtine za osvetlitev servisnih prostorov.

Kontaktirajte nas

Bodite obveščeni o aktualnih in prihajajočih projektih

Vnesite vaš email naslov na katerega vas lahko obveščamo o aktualnih in prihajajočih projektih.

Izdelava in oblikovanje spletne strani: Kabi d.o.o.