GIVO

Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana

pred obnovo

pred obnovo

po obnovi

po obnovi

Naročnik:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana
Opis del:
Obnova fasade
Leto dokončanja:
2008