GIVO

Deželni dvorec, sedež Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana

pred obnovo

pred obnovo

po obnovi

po obnovi

Naročnik:
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, Ljubljana
Opis del:
Obnova fasade in izvedba strelovoda
Leto dokončanja:
2004